Περιγραφή

Τεχνικά χαρακτηριστικά μποϊλερ Stibetherm στα 200 λίτρα - τύπος δεξαμενής glass - διπλής ενέργειας